Rodzaje ścian zewnętrznych

Gdy fundamenty zostaną wylane i zaizolowane, przystępuje się do budowania ścian zewnętrznych. Ich prawidłowe postawienie pozwoli na uzyskanie odpowiednich kątów, zachowanie równego poziomu warstw, które są kolejno murowane oraz postawienie tych ścian w pionie, co wydaje się najważniejsze w aspekcie budowania całego domu. Wyróżnić można trzy rodzaje ścian. Są to ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trzywarstwowe. Każda z tych ścian posiada zarówno wady jak i zalety. Ściana jednowarstwowa charakteryzuje się tym, iż jest budowana z materiałów, które posiadają wysokie parametry cieplne. Taki sposób wykonania ścian należy do szybkich i ekonomicznych. Dom wybudowany jednowarstwówką powstanie bardzo szybko i tanio, jednak metoda ta ma też wady. Materiał, z którego budowane są ściany jest kruchy i łatwo go uszkodzić, dlatego najlepiej skorzystać z wykwalifikowanej ekipy budowlanej, która wykona profesjonalnie całe zadanie. Ściany dwuwarstwowe są w ostatnich czasach najbardziej popularną metodą budowania. Składa się z muru i warstwy izolacji termicznej, do której wykorzystywany jest styropian lub wełna mineralna. Murowanie tego typu ściany nie należy do trudnych i każda ekipa budowlana powinna sobie z tym poradzić. Taki wybór  ścian daje możliwość wznoszenia ich dwuetapowo. W pierwszym etapie powstają ściany murowane, a potem dopiero warstwa izolacyjna. Wadą takiego rozwiązanie jest wyższy koszt niż jednowarstwówek oraz duże nakłady pracy. Tynk cienkowarstwowy, który zostanie położony na ściany narażony jest na uszkodzenia i zużyte zostanie więcej zaprawy, gdyż stosowane są spoiny pionowe i poziome podczas murowania. Wydawałoby się, że trójwarstwowa ściana nie powinna już posiadać wad, ale tak nie jest. Pierwszą i zasadniczą negatywną cechą tej metody jest bardzo wysoki koszt wybudowania takiej ściany. Składa się ona z warstwy nośnej, dociepleniowej i osłonowej. Mur jest skutecznie chroniony przed czynnikami zewnętrznymi, ale zastosowanie takiej metody przyczynia się do tego, że ściana posiada duży ciężar oraz grubość. Wybór rodzaju ściany wcale nie jest zadaniem łatwym dla inwestora i musi o tym pomyśleć już na etapie projektowania.